Imparables

 

 

Estudi per la creació de una xarxa de senders, comunicant els castells de la Ordre dels Templers. Objectiu, estudiar la viabilitat de recuperar antics camins per enllaçar pobles que en l’actualitat no estan dins dels circuits promocionals turístics, tot prenen com motiu els castells Templers. Anàlisi de les possibilitats de desenvolupament d’activitats i establiments turístics.

____________________________________________________________
IIMPARABLES la natural solució

 

Estudi viabilitat per la creació d'una xarxa de senders dels Castells Templers al Bierzo (León)