Imparables

 

 

 
2.013
Preu Unit.

Cadena Galvanit. A=7mm (1m) embalatge de 25m

3,55

Cable Acer-Galv. 6x19+1 12mm (1m) bobines 100m
2,45
Anella - Cua de porc
22,50
Subjectacable Galv. Cable 12mm
0,55
Graó galvanitzat rea 12mm
5,20
Indicador direcció. Faig. Protecció exterior color avet.
22,50
Marquesina informació BRENTA. Fusta tractada. Protecció exterior color noguera americana. Sostre imitació pissarra.

1.450

PRODUCTES
IMPARABLES la natural solució
_______________________________________________________