Imparables

 

 

ESTUDIS I PROJECTES:
   Direcció comercial: Francesc Barcelona (francescb@imparables.cat)
   Direcció de producció: Toni Bayon (tonib@imparables.cat)
   Material i Disseny: Edu Sentis (edus@imparables.cat)

PRODUCCIÓ, EXECUCIÓ I COORDINACIÓ: 
   Coordinació: Team Imparables (imparables@imparables.cat)

ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT:
   Administració general: Noelia Sans (admin@imparables.cat)

 

IMPARABLES TEAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________
IMPARABLES la natural solució