Imparables

 

 

Ferrada de l'Empalomar

Ferrada Cingle de Cal Curt

Ferrada Infantil de la Canalassa

Escola d'Escalada del Pla de la Barraca

Estudi recuperació Pedrera Can Baró

Graus del Cingle de Vallcebre

Parc d'aventura Coma.ruga

Projecta desenvolupament turisme d'aventura a Vallcebre

Estudi recuperació camí dels Creuats al Bierzo

PROJECTES
________________________________________________________________
IMPARABLES la natural solució

    Des de IMPARABLES, dissenyem i executem projectes pel desenvolupament del turisme actiu, en les poblacions rurals.

    La manca d’oportunitats, es un dels problemes principals que pateixen les poblacions rurals. L’economia tradicional, no es suficient per evitar la marxa dels seus habitants, que abandonen l’entorn del rural, en busca de estabilitat i futur econòmic. El model industrial, característic de les grans àrees urbanes, no sembla viable. Encara que avui en dia la millora en les comunicacions i les noves tecnologies han escurçat les distancies, es molt complexa l’implantació d’activitats econòmiques que estan necessitades de un àgil sistema de relació client-proveïdor. Davant aquesta problemàtica, trobar alternatives econòmiques a les petites poblacions rurals es fa difícil.

    El desenvolupament del turisme rural es una de les alternatives més viables. L’aprofitament del espais naturals per fer activitat, les visites culturals, la gastronomia, l’hospedatge, les festes tradicionals etc… son activitats que produeixen entre elles sinergies que generen activitat econòmica i conseqüentment estabilitat demogràfica.
   
    IMPARABLES desenvolupa tan plans globals per a zones en que no hi ha hagut accions turístiques anteriors, com projectes concrets  i la construcció d’instal·lacions destinades a la recuperació d’entorns o turisme d’aventura.